Se en oversigt over de websider jeg har lavet viSitSite

Genvisitering

Da ordblinde ofte har brug for mere tid til at indlære nye strategier i læsning og skrivning, har de mulighed for at blive genvisteret. Loven siger, at en ordblind maksimalt kan visiterers til 80 undervisningslektioner, men kan genvisiteres, hvis der er progression og kursisten ønsker at fortsætte. Jeg har rigtig god erfaring med at genvisitere ordblinde. Jeg benytter et skema, hvor progression for hver disiplin beskrives. I genvisiteringen laver jeg samtidig en Individuel UndervisningsPlan (IUP). Se skabelonen jeg bruger: 

 

Genvisitering