Se en oversigt over de websider jeg har lavet viSitSite

Afdækning

Når visitationstesten viser, at kursisten muligvis har ordblindevanskeligheder, skal personen afdækkes, for at finde de specifikke vanskeligheder netop denne kursist har. Der findes en del afdækningsmateriale, man kan benytte sig af. Jeg har oftest brugt en blanding af Helleruptesten, Elbros ordlister og tekster af varierende sværhedsgrad. Se her min afdækningsskabelon: Afdækning skabelon

På min tidligere arbejdsplads forsøgte vi så vidt muligt, at den der skulle undervise kursisten, også var den der afdækkede. Derfor har jeg afdækket rigtig mange kursister. Analysen af resultaterne fra disse afdækninger skrives ind i et dokument, og herefter udarbejdes den første undervisningsplan, som er specielt tilrettet kursisten udfra vanskeligheder, interesser, mål og ønsker.

Afdækning