Se en oversigt over de websider jeg har lavet viSitSite

Visitationstesten

Gennem de 3½ år jeg har undervist ordblinde, har jeg testet/screenet rigtig mange kommende kursister. Visitationstesten viser de første tegn på, om personen kan have ordblindevanskeligheder. Jeg er godt inde i lovstoffet for, hvordan man introducerer, gennemfører og analyserer testen. 

visitationstest1